ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"życie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "życie" po polsku — Słownik angielsko-polski

życie

English: Redheaded child
rzeczownik
 1. life *****
  • życie (okres pomiędzy narodzinami a śmiercią) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I've known her all my life. (Znam ją przez całe swoje życie.)
   Her life changed when her first baby was born. (Jej życie się zmieniło, kiedy urodziło się jej pierwsze dziecko.)
   It was one of the best days of my life. (To był jeden z najlepszych dni mojego życia.)
  • życie (np. morskie) [COUNTABLE]
   There's this starfish that's killing the marine life. (Jest taka rozgwiazda, która niszczy życie morskie.)
   I was watching this marine life documentary. (Oglądałem taki dokument o życiu morskim.)
   How little we know what a human life really is. (Cóż my tak naprawdę wiemy o życiu ludzkim.)
  • życie, istnienie (osoby) [COUNTABLE]
   Two more human lives lost. (Kolejne dwa ludzkie istnienia stracone.)
   History will prove that it was worth every life lost. (Historia dowiedzie, że to było warte każdego straconego życia.)
  • życie (sposób życia, np. wystawne) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It all seems like a very exciting life. (To wszystko wygląda na bardzo ekscytujące życie.)
   You'll always live a full and rich life. (Zawsze będziesz żyć pełnym i bogatym życiem.)
  • życie (energia, ruch, np. oznaki życia) [UNCOUNTABLE]
   Extensive research was never carried out on signs of life in the snow. (Nigdy nie przeprowadzono zakrojonych na szeroką skalę badań ewentualnych form życia w śniegu.)
   I see some signs of life. (Widzę oznaki życia.)
  • werwa, energia, witalność, życie [UNCOUNTABLE]
   Despite the illness he's got so much life in him! (Pomimo choroby, jest w nim tyle energii!)
   He was always full of life. (On był zawsze pełen życia.)
 2. lifetime **
 3. your time *  
  You have to live your time the best you can. (Musisz przeżyć swoje życie najlepiej, jak możesz.)
 4. mortal coil
czasownik
 1. live *****   [INTRANSITIVE]
  I can't live without you. (Nie mogę bez ciebie żyć.)
  He lived to the age of 83. (On żył 83 lata.)
  How long will he live? (Jak długo on będzie żył?)
 2. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
phrasal verb
 1. live on **
idiom
 1. live and breathe something
How to live alone as a woman: Awkward confessions from a safety expert Dear Daughter, Please Live Alone Before You Settle Down With A ...
 1. live alone

Powiązane zwroty — "życie"

czasownik
wprowadzać (w życie) = implement
ożywiać = boost +10 znaczeń
przeżyć = survive +1 znaczenie
zrujnować (np. życie, karierę) = destroy
oszczędzać (np. czyjeś życie, nie zabić) = spare
przedłużać (np. czyjeś życie) = prolong
poświęcać (np. dzień, życie) = consecrate
inne
rzeczownik
przymiotnik
żywy = alive +17 znaczeń
życiowy = vital +1 znaczenie
sensowny (np. życie) = purposeful
burzliwy (np. życie) = eventful
lekki (np. życie, praca) = soft
wykwintny (np. kraj, życie, restauracja) = opulent
stracony (np. życie, ideał) = shattered
idiom
phrasal verb
inne
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!