"energetyka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "energetyka" po polsku

"energetyka" — Słownik kolokacji angielskich

energy technology kolokacja
  1. energy rzeczownik + technology rzeczownik = energetyka
    Bardzo silna kolokacja

    We have decided on a set plan, new energy technology.

powered by  eTutor logo