Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"energy company" — Słownik kolokacji angielskich

energy company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka energetyczna
  1. energy rzeczownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But energy companies see China as their best potential market.

powered by  eTutor logo