"żywotność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żywotność" po polsku

żywotność

rzeczownik
 1. lifetime **
  • witalność, żywotność [policzalny]
   In such old age, he doesn't have enough lifetime. (W takim podeszłym wieku on nie ma za dużo witalności.)
   Everyone can see his lifetime and he is 80 years old. (Wszyscy mogą zobaczyć jego żywotność, a on ma 80 lat.)
 2. life *****
 3. vitality *
  • żywotność, siła (np. organizacji) [niepoliczalny]
   The vitality of our company is at an all-time high. (Siła naszej firmy jest wyższa niż kiedykolwiek przedtem.)
   Our new marketing strategy focuses on our vitality. (Nasza nowa strategia marketingowa skupia się na żywotności.)
 4. viability
 5. lifespan , także: life span
 6. brio
 7. usefull life
  • żywotność (okres, przez jaki możemy coś użytkować)
 8. vivaciousness
 9. pzazz , także: pizazz , także: pizzazz , bizazz , także: bezazz

powered by  eTutor logo