TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"entuzjazm" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "entuzjazm" po polsku

entuzjazm

rzeczownik
 1. fire **** , fire in one's belly
  • zapał, entuzjazm
   I appreciate your fire but calm down. (Doceniam twój entuzjazm, ale uspokój się.)
   His fire was infectious. (Jego zapał był zaraźliwy.)
   They're well-qualified, but they don't have the fire in their belly. (Oni są dobrze wykwalifikowani, ale nie mają w sobie zapału.)
 2. enthusiasm **   [niepoliczalny]
  energetic interest in a particular thing
  He didn't share her enthusiasm for the idea. (On nie podzielał jej entuzjazmu co do tego pomysłu.)
  His speech was full of enthusiasm and optimism. (Jego przemowa była pełna entuzjazmu i optymizmu.)
 3. zest
  • entuzjazm, werwa, zapał
   I always come back with a new zest for life. (Zawsze wracam z nowym zapałem do życia.)
   link synonim: zeal
 4. exuberance
 5. gusto
 6. ginger **
 7. élan termin literacki , elan
 8. mustard *

Powiązane zwroty — "entuzjazm"

czasownik
złagodzić (np. uczucia, entuzjazm) = blunt
gasić (entuzjazm) = dampen , dampen down BrE
tracić (np. czas, energię, entuzjazm) = dissipate
zmaleć (np. fortuna, entuzjazm) = ebb
ostudzić (np. zapał, entuzjazm) = chill
topnieć (np. nadzieje, entuzjazm) = evaporate
zaszczepiać (np. nowe idee, entuzjazm) = inject
rozbudzać (np. entuzjazm, wyobraźnię) = stoke up
przymiotnik
zbytni (np. entuzjazm) = undue
entuzjastyczny = enthusiastic +15 znaczeń
łamiący się (np. entuzjazm, gospodarka) = faltering
łatwo rozprzestrzeniający się (np. entuzjazm, dobre wieści) = catching
inne
idiom
rzeczownik
przysłówek
inne