"entuzjazm" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "entuzjazm" po polsku

entuzjazm

rzeczownik
 1. fire **** , fire in one's belly
  • zapał, entuzjazm
   I appreciate your fire but calm down. (Doceniam twój entuzjazm, ale uspokój się.)
   His fire was infectious. (Jego zapał był zaraźliwy.)
   They're well-qualified, but they don't have the fire in their belly. (Oni są dobrze wykwalifikowani, ale nie mają w sobie zapału.)
 2. enthusiasm **   [niepoliczalny]
  energetic interest in a particular thing
  He didn't share her enthusiasm for the idea. (On nie podzielał jej entuzjazmu co do tego pomysłu.)
  His speech was full of enthusiasm and optimism. (Jego przemowa była pełna entuzjazmu i optymizmu.)
 3. zest
  • entuzjazm, werwa, zapał
   I always come back with a new zest for life. (Zawsze wracam z nowym zapałem do życia.)
   link synonim: zeal
 4. exuberance
 5. gusto
 6. ginger **
 7. élan termin literacki , elan
 8. mustard *

powered by  eTutor logo