BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozbudzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozbudzać" po polsku

rozbudzać

czasownik
 1. provoke **
 2. arouse *
 3. excite *
  • pobudzać, rozbudzać, wzbudzać (np. podziw, zainteresowanie) oficjalnie [przechodni]
   His speeches excite admiration in the crowd. (Jego przemowy wzbudzają podziw w tłumie.)
   Her arguments excited controversy. (Jej argumenty wywołały kontrowersje.)
 4. stoke up
  • podsycać, rozbudzać (np. entuzjazm, wyobraźnię)
idiom
 1. bring to pass
czasownik
 1. awake **
  • rozbudzić, wzbudzić (np. jakieś emocje) oficjalnie
   Her baby has awoken my maternal instinct. (Jej dziecko rozbudziło we mnie instynkt macierzyński.)
phrasal verb
 1. crank up

Powiązane zwroty — "rozbudzać"

czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo