BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wake up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wake up" po angielsku

wake up **

obrazek do "wake up" po polsku
phrasal verb
 1. budzić się
  Wake me up at eight. (Obudź mnie o ósmej.)
  When I woke up the next morning, he was gone. (Kiedy się obudziłem następnego ranka, już go nie było.)
  You'll wake up the whole family if you don't keep quiet. (Obudzisz całą rodzinę, jeśli nie będziesz cicho.)
  link synonim: awake
 2. wybudzać, budzić
  The nurse woke the patient up after the procedure. (Pielęgniarka wybudziła pacjenta po zabiegu.)
wykrzyknik
 1. Obudź się!
  Wake up! It's eight o'clock! (Obudź się! Jest ósma!)
  You can't sleep all day! Wake up! (Nie możesz spać cały dzień! Obudź się!)

"wake up" — Słownik kolokacji angielskich

wake up kolokacja
 1. wake czasownik + up particle = budzić się
  Bardzo silna kolokacja

  I'd wake up in the morning and.find a line of girls outside my front door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo