KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"palić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "palić się" po polsku

palić się

obrazek do "burn" po polsku
czasownik
 1. burn ***
  • palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna) [nieprzechodni]
   The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire. (Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.)
   Look, his house is burning! (Spójrz, jego dom płonie!)
   All my photographs burnt. (Wszystkie moje zdjęcia się spaliły.)
   link synonim: be on fire
  • palić się, świecić (np. lampka nocna) [nieprzechodni]
   Look, his lamp is burning, he must be home. (Spójrz, jego lampa się świeci, on musi być w domu.)
   The lamp burnt with a warm glow. (Lampa świeciła ciepłym blaskiem.)
 2. fire *****
  • palić się (do czegoś) [przechodni]
   He always fires to work. (On zawsze pali się do pracy.)
   My son is lazy, he never fires to school. (Mój syn jest leniwy, nigdy nie pali się do szkoły,)
 3. smoke , ***
  • palić się, dymić się [nieprzechodni]
   Your hair is smoking! (Twoje włosy się dymią!)
   The curtains started smoking. (Zasłony zaczęły się palić.)
 4. flame **
  • płonąć, palić się, buchać płomieniem
   The barn flamed last night. (Stodoła spłonęła wczorajszej nocy.)
   The fireplace flamed and scared everyone. (Kominek buchnął płomieniem i wystraszył wszystkich.)
obrazek do "smoke" po polsku
czasownik
 1. smoke , ***
  • palić (papierosy, fajkę) [przechodni/nieprzechodni]
   "Would you like a cigarette?" "I don't smoke." ("Chciałbyś papierosa?" "Nie palę.")
   My grandpa smokes pipe every day. (Mój dziadek codziennie pali fajkę.)
 2. roast **
  • palić (np. kawę)
   I roasted the coffee in my kitchen. (Paliłem kawę w mojej kuchni.)
 3. burn ***
  • palić (np. boląca część ciała) [przechodni/nieprzechodni]
   I've been reading for the whole night, my eyes are burning. (Czytałem przez całą noc, palą mnie oczy.)
   My knee is burning. Can you give me a cooling ointment? (Moje kolano pali. Czy możesz dać mi maść chłodzącą?)
 4. have *****
 5. ustulate

Powiązane zwroty — "palić się"

rzeczownik
paliwo = fuel +1 znaczenie
upał = heat +2 znaczenia
zapał = fire , fire in one's belly +9 znaczeń
palacz = smoker +1 znaczenie
palenie = smoking +2 znaczenia
zapalenie = inflammation +1 znaczenie
palenisko = stove +3 znaczenia
spaliny = fumes , exhaust fumes +1 znaczenie
czasownik
zapalać = light , także: licht ScoE dialekt +3 znaczenia
podpalić = torch +1 znaczenie
rozpalić = inflame , także: enflame
phrasal verb
przymiotnik

"palić się" — Słownik kolokacji angielskich

burned away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): palić się
 1. burn czasownik + away przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  The hair on the left side of her head was burned away.

burnt away kolokacja
Popularniejsza odmiana: burned away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): palić się
 1. burn czasownik + away przysłówek
  Luźna kolokacja

  The hair on the left side of her head was burned away.

powered by  eTutor logo