BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przypalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypalać" po polsku

przypalać

czasownik
 1. sear *
 2. singe
  • osmalić (np. brwi), przypalać (np. szmatę)
 3. parch
 4. charr  
 5. ustulate
obrazek do "burn" po polsku As you can see I can burn
czasownik
 1. burn ***
 2. scorch
  • przypalić (coś), wypalić (ślad na czymś), przypiec (skórę)
   Sun scorched the lawn. (Słońce wypaliło trawnik.)
   My iron scorched my trousers. (Moje żelazko przypaliło moje spodnie.)
 3. ybrent dawne użycie  
 4. firefang

Powiązane zwroty — "przypalać"

czasownik
palić = smoke +2 znaczenia
rozpalać = inflame , także: enflame +1 znaczenie
palić się = fire +1 znaczenie
kauteryzować (przypalać chorobowo zmienione tkanki) = cauterize AmE , cauterise BrE
przymiotnik
palny = combustible +4 znaczenia
rzeczownik
Zobacz także: rozpalać sięprzypalanie

powered by  eTutor logo