"suszyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "suszyć" po polsku

suszyć

obrazek do "wither" po polsku
czasownik
 1. dry ****
  • suszyć, schnąć [przechodni/nieprzechodni]
   Hang the clothes up to dry. (Rozwieś ubrania, żeby wyschły.)
   You cannot dry it in a dryer. (Nie możesz tego suszyć w suszarce.)
   I need to dry my hair. (Muszę wysuszyć włosy.)
   Dry yourself with one towel and wrap yourself in the other. (Wytrzyj się jednym ręcznikiem i owiń się drugim.)
   Your hair is wet. Dry yourself with a towel. (Twoje włosy są mokre. Wysusz się ręcznikiem.)
 2. wither , także: wither away
  • usychać, więdnąć, suszyć (się)
   My roses withered this year. (Moje róże zwiędły w tym roku.)
   All her plants are withering now. (Wszystkie jej rośliny teraz usychają.)
   Because of the sun, grass withers. (Z powodu słońca, trawa usycha.)
 3. cure **
 4. parch
 5. spin-dry
 6. desiccate
 1. ensear dawne użycie
czasownik
 1. air something British English ***** , air something out American English
  • suszyć coś, wietrzyć coś (np. ubrania) [przechodni]
   I'm airing my clothes outside, on the sun. (Suszę moje ubrania na zewnątrz, na słońcu.)
   I washed my blanket and now I need to air it. (Wyprałem mój koc, a teraz muszę go wysuszyć.)

"suszyć" — Słownik kolokacji angielskich

wither away kolokacja
 1. wither czasownik + away przysłówek = usychać, więdnąć, suszyć (się)
  Bardzo silna kolokacja

  But when the cold war ended, many of those jobs withered away.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo