"badly burned" — Słownik kolokacji angielskich

badly burned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źle spalić
  1. burn czasownik + badly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "A lot of those people got badly burned, because you never know how far something is going up."

    Podobne kolokacje: