"burned away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "burned away" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. spalić się, wypalić się
    The last candle burned away and we had to sit in darkness. (Ostatnia świeczka się wypaliła i musieliśmy siedzieć w ciemnościach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"burned away" — Słownik kolokacji angielskich

burned away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): palić się
  1. burn czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: