"burn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

burn czasownik

burn + rzeczownik
Kolokacji: 85
burn fuel • burn one's house • burn several calories • burn one's way • burn one's bridges • burn down one's house • burn one's body • ...
czasownik + burn
Kolokacji: 14
begin to burn • go to burn • seem to burn • try to burn • continue to burn • ...
burn + przyimek
Kolokacji: 56
burn down • burn out • burn up • burn off • burn through • ...
burn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 92
burn alive • burned away • badly burned • burn hot • burn brightly • burn low • burn bright • severely burned • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
  • The hair on the left side of her head was burned away.
  • And sometimes, all physical evidence of the fire's cause has been burned away.
  • Our fire had burned away, but its light was no longer needed.
  • I wouldn't ship with you if the world was burning away under my feet!
  • There was a fire and the whole village burned away.
  • A few steps further on he passed a bush that was half burned away.
  • The old is burned away in favor of the new.
  • A second later half of the object had burned away.
  • His reserve was nearly gone, burned away during the night.
  • A very good couch my husband and I gave her was burning away.
3. burn alive = spłonąć żywcem burn alive
5. burn hot = palić gorący burn hot
6. burn low = palić niski burn low
8. burn bright = płoń jasnym światłem burn bright
9. burn fiercely = spal gwałtownie burn fiercely
11. burn well = spal dobrze burn well
12. later burn = później spal later burn
13. once burned = kiedyś spalić once burned
14. burn steadily = spal stale burn steadily
15. burn slowly = spal wolno burn slowly
16. burn quickly = spal szybko burn quickly
17. publicly burned = publicznie spalić publicly burned

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.