Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"palenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "palenie" po polsku

palenie

obrazek do "smoking" po polsku
rzeczownik
 1. smoking **
  • palenie (np. papierosów) [niepoliczalny]
   Smoking is bad for your health. (Palenie jest szkodliwe dla zdrowia.)
   Smoking is not permitted anywhere in this restaurant. (Nie wolno palić nigdzie w tej restauracji.)
 2. smoke , ***
  • palenie (papierosy lub marihuana) język mówiony [policzalny]
   Can you get me some smoke? (Możesz załatwić mi jakieś palenie?)
   I have a smoke in my bag. (Mam palenie w mojej torbie.)
 3. sting *
 4. burning **
  • palenie (np. bolącej części ciała)
 5. hop **
  • opium, palenie  AmE slang
   Can you get me some hop? (Możesz załatwić mi trochę opium?)
 6. having
 7. fieriness

palenie, palenie się

rzeczownik
 1. burning **  
obrazek do "smoke" po polsku
czasownik
 1. smoke , ***
  • palić (papierosy, fajkę) [przechodni/nieprzechodni]
   "Would you like a cigarette?" "I don't smoke." ("Chciałbyś papierosa?" "Nie palę.")
   My grandpa smokes pipe every day. (Mój dziadek codziennie pali fajkę.)
 2. roast **
  • palić (np. kawę)
   I roasted the coffee in my kitchen. (Paliłem kawę w mojej kuchni.)
 3. burn ***
  • palić (np. boląca część ciała) [przechodni/nieprzechodni]
   I've been reading for the whole night, my eyes are burning. (Czytałem przez całą noc, palą mnie oczy.)
   My knee is burning. Can you give me a cooling ointment? (Moje kolano pali. Czy możesz dać mi maść chłodzącą?)
 4. have *****
 5. ustulate
obrazek do "burn" po polsku
czasownik
 1. burn ***
  • palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna) [nieprzechodni]
   The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire. (Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.)
   Look, his house is burning! (Spójrz, jego dom płonie!)
   All my photographs burnt. (Wszystkie moje zdjęcia się spaliły.)
   link synonim: be on fire
  • palić się, świecić (np. lampka nocna) [nieprzechodni]
   Look, his lamp is burning, he must be home. (Spójrz, jego lampa się świeci, on musi być w domu.)
   The lamp burnt with a warm glow. (Lampa świeciła ciepłym blaskiem.)
 2. fire *****
  • palić się (do czegoś) [przechodni]
   He always fires to work. (On zawsze pali się do pracy.)
   My son is lazy, he never fires to school. (Mój syn jest leniwy, nigdy nie pali się do szkoły,)
 3. smoke , ***
 4. flame **
  • płonąć, palić się, buchać płomieniem
   The barn flamed last night. (Stodoła spłonęła wczorajszej nocy.)
   The fireplace flamed and scared everyone. (Kominek buchnął płomieniem i wystraszył wszystkich.)
rzeczownik
 1. burning **

Powiązane zwroty — "palenie"

czasownik
rzucać (np. palenie) = quit
zapalać = light , także: licht ScoE dialekt +3 znaczenia
wypalać = bake +1 znaczenie
podpalić = burn +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
przyimek
dla (używane, by określić kto lub co jest powiązane z działaniami, np. palenie dla zdrowia, uprzejmy dla zwierząt) = to
inne
idiom

powered by  eTutor logo