PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dla" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dla" po polsku

dla

przyimek
 1. for , ***** , także: fer potocznie
  • dla, do (kogoś)
   I've got a gift for you. (Mam dla ciebie prezent.)
   Don't eat these chocolates - they're for Tom. (Nie jedz tych czekoladek - one są dla Toma.)
   There's a letter for you - I put it in the kitchen. (Jest list do ciebie - położyłem go w kuchni.)
 2. unto
 3. to *****
  • dla (używane, by określić kto lub co jest powiązane z działaniami, np. palenie dla zdrowia, uprzejmy dla zwierząt)
  • dla (pracować dla kogoś)
idiom
 1. on somebody's account
  • dla kogoś, z czyjegoś powodu (np. robić coś)
   I didn't do it for myself, I did it on Jane's account. (Nie zrobiłem tego dla siebie, zrobiłem to z powodu Jane.)
   OK, I'll help you, but remember that I only do it on your mother's account. (W porządku, pomogę ci, ale pamiętaj, że robię to tylko dla twojej matki.)
 1. for the benefit of somebody
 1. as a matter of something
  • z uwagi na coś, gwoli czegoś, w ramach czegoś, dla czegoś
   Jane encouraged us to be honest as a matter of principle. (Jane zachęcała nas do bycia szczerym gwoli zasady.)
   As a matter of common sense, you should stop them from doing this. (Z uwagi na zdrowy rozsądek powinieneś powstrzymać ich przed zrobieniem tego.)
 1. for one's own *
 2. for one's private use
przysłówek
 1. to self
  • dla siebie, na siebie (np. wystawiony na siebie)
   He wrote a note to self. (On napisał dla siebie notkę.)
idiom
 1. be out of one's league , be out of somebody's league
przysłówek
 1. 4U , for you ****  
  John brought these flowers for you. (John przyniósł te kwiaty dla ciebie.)
  I would do anything 4U. (Zrobiłbym dla ciebie wszystko.)
idiom
 1. for its own sake , something for something's sake  
  Art for art's sake. (Sztuka dla sztuki.)

Powiązane zwroty — "dla"

czasownik
przysłówek
dlaczego = why +2 znaczenia
ciężko (gdy coś jest dla kogoś trudne) = hard
głęboko (dla podkreślenia emocji) = deeply
inne
spójnik
przymiotnik
zdrowy (dobry dla zdrowia) = healthy
pełny (używane dla podkreślenia ilości lub wielkości czegoś) = full
klasyczny (typowy dla konkretnej rzeczy lub sytuacji) = classical , classic
typowe (dla kogoś) = in character
rzeczownik
model (osoba pozująca dla malarza, fotografa) = model
medal (dla zwycięzcy zawodów sportowych) = medal
zadanie (dla pracownika do wykonania) = assignment
cel (dla którego coś się robi) = sake
ratunek (dla potrzebującej osoby) = help , także: halp slang
zasługi (dla czegoś) = contribution
zagroda (dla zwierząt) = pen
upominek (dla kogoś) = souvenir
uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś) = credit
pasza (dla zwierząt) = feed
logo (obrazek lub kształt charakterystyczny dla czegoś) = symbol
ul (dla pszczół) = hive , beehive
świadczenie (np. dla bezrobotnych, na dzieci) = benefit BrE , welfare AmE
bydło (krowy i byki hodowane dla mięsa lub mleka) = cattle
pokarm (np. dla duszy) = food
stypendium (dla studenta) = stipend
phrasal verb
idiom
na śmierć (dla podkreślenia siły czegoś, np. uczucia) = to death
inne

powered by  eTutor logo