"dla ciebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dla ciebie" po polsku — Słownik angielsko-polski

dla ciebie

przysłówek
 1. 4U , for you ****  
  John brought these flowers for you. (John przyniósł te kwiaty dla ciebie.)
  I would do anything 4U. (Zrobiłbym dla ciebie wszystko.)
idiom
 1. right up your street

dla

Friends18.com For You Comments
przyimek
 1. for *****
  • dla, do (kogoś)
   I've got a gift for you. (Mam dla ciebie prezent.)
   Don't eat these chocolates - they're for Tom. (Nie jedz tych czekoladek - one są dla Toma.)
   There's a letter for you - I put it in the kitchen. (Jest list do ciebie - położyłem go w kuchni.)
 2. unto
 3. to *****
  • dla (używane, by określić kto lub co jest powiązane z działaniami, np. palenie dla zdrowia, uprzejmy dla zwierząt)
  • dla (pracować dla kogoś)
idiom
 1. on somebody's account
  • dla kogoś, z czyjegoś powodu (np. robić coś)
   I didn't do it for myself, I did it on Jane's account. (Nie zrobiłem tego dla siebie, zrobiłem to z powodu Jane.)
   OK, I'll help you, but remember that I only do it on your mother's account. (W porządku, pomogę ci, ale pamiętaj, że robię to tylko dla twojej matki.)
 1. for the benefit of somebody
 1. for one's own *
 2. for one's private use
przysłówek
 1. to self
  • dla siebie, na siebie (np. wystawiony na siebie)
   He wrote a note to self. (On napisał dla siebie notkę.)
idiom
 1. for its own sake , something for something's sake  
  Art for art's sake. (Sztuka dla sztuki.)

Powiązane zwroty — "dla ciebie"

przysłówek
dlaczego = why +2 znaczenia
inne
spójnik