14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"z czyjegoś powodu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z czyjegoś powodu" po polsku

przysłówek
 1. because of somebody *****
 1. thanks to somebody **
rzeczownik
 1. behalf *  
przyimek
 1. because , ***** , także: 'cause informal , także: cos British English informal , także: 'coz American English informal , także: cus informal , także: cuz
  • z powodu (kogoś, czegoś), przez (kogoś, coś)
   Our plane couldn't take off because of the fog. (Nasz samolot nie mógł wystartować z powodu mgły.)
   I didn't go to the party because of him. (Nie poszedłem na imprezę przez niego.)
   zobacz także: because of something
 2. for , ***** , także: fer informal
  • za, z powodu
   I got fired for stealing. (Zwolniono mnie za kradzież.)
   If, for any reason, you cannot attend, please inform us. (Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, nie możesz wziąć udziału, proszę nas poinformować.)
 3. at ***** , at *****
  • na (coś), w reakcji na, z powodu, czymś
   I was very happy at the news of your engagement. (Byłam bardzo szczęśliwa w na wieść o twoich zaręczynach.)
   We weren't surprised at the news of his death. (Nie byliśmy zdziwieni w reakcji na wiadomość o jego śmierci.)
 4. amid formal ** , amidst literary
spójnik
 1. owing to formal
  • z powodu, ponieważ
   We didn't go to the beach, owing to the bad weather. (Nie poszliśmy na plażę z powodu złej pogody.)
 1. for one thing
przysłówek
 1. therefor
przysłówek
 1. through ***** , także: thru American English informal , także: thro , także: thro'  
  It all happened through my own stupidity. (To wszystko stało się z powodu mojej własnej głupoty.)
  She broke up with you through your lies. (Ona zerwała z tobą z powodu twoich kłamstw.)
 2. wherethrough
 1. due to something ***
  • z powodu czegoś, ze względu na coś
   caused by or because of
   The match had to be cancelled due to the rain. (Mecz musiał być odwołany z powodu deszczu.)
   Our classes are cancelled due to our professor's illness. (Nasze zajęcia są odwołane z powodu choroby naszego profesora.)
 2. what with something   spoken
  What with children crying at night, I do not sleep well. (Z powodu płaczu dzieci w nocy, nie śpię dobrze.)
 3. in view of something
 1. because of something *****
  • z powodu czegoś, przez coś, ze względu na coś
   Because of the rain, we had to go home earlier. (Z powodu deszczu musieliśmy iść wcześniej do domu.)
   I got a headache because of the sun. (Dostałem bólu głowy od słońca.)
   Because of a failed exam, I have to study all summer. (Z powodu niezdanego egzaminu, muszę się uczyć całe lato.)
 2. on account of something
  • z powodu czegoś, na skutek czegoś
   Don't worry on account of Tom. He can take care of himself. (Nie martw się z powodu Toma. On potrafi o siebie zadbać.)
   He was late on account of a car accident. (On był spóźniony z powodu wypadku samochodowego.)
   They are mistrustful on account of childhood trauma. (Oni są nieufni z powodu traumy z dzieciństwa.)
   zobacz także: account
 3. on the grounds of something  
  zobacz także: on the grounds that
przysłówek
 1. somehow ***  
  And yet somehow, we had all managed to become friends. (I z jakiegoś powodu, wszyscy zostaliśmy przyjaciółmi.)
  Somehow I always get hurt. (Z jakiegoś powodu to ja zawsze zostaję skrzywdzony.)
 1. for a reason  

z czyjegoś powodu

idiom
 1. on somebody's account
  • dla kogoś, z czyjegoś powodu (np. robić coś)
   I didn't do it for myself, I did it on Jane's account. (Nie zrobiłem tego dla siebie, zrobiłem to z powodu Jane.)
   OK, I'll help you, but remember that I only do it on your mother's account. (W porządku, pomogę ci, ale pamiętaj, że robię to tylko dla twojej matki.)
 1. at the hands of somebody  

powered by  eTutor logo