"because of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "because of something" po angielsku

because of something *****

 1. z powodu czegoś, przez coś, ze względu na coś
  Because of the rain, we had to go home earlier. (Z powodu deszczu musieliśmy iść wcześniej do domu.)
  I got a headache because of the sun. (Dostałem bólu głowy od słońca.)
  Because of a failed exam, I have to study all summer. (Z powodu niezdanego egzaminu, muszę się uczyć całe lato.)
przysłówek
 1. z powodu kogoś, przez kogoś, ze względu na kogoś
  He broke up with Sara because of Jane. (On zerwał z Sarą z powodu Jane.)
  I failed this exam because of you. (Oblałem ten egzamin przez ciebie.)
  Grace would move to another country because of him. (Grace przeprowadziłaby się do innego kraju z jego powodu.)

powered by  eTutor logo