"z powodu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z powodu" po polsku

przysłówek
 1. because of somebody *****
 1. thanks to somebody **
rzeczownik
 1. behalf *  

z powodu

przyimek
 1. because , ***** , także: 'cause potocznie , także: cos British English potocznie , także: 'coz American English potocznie , także: cus potocznie , także: cuz
  • z powodu (kogoś, czegoś), przez (kogoś, coś)
   Our plane couldn't take off because of the fog. (Nasz samolot nie mógł wystartować z powodu mgły.)
   I didn't go to the party because of him. (Nie poszedłem na imprezę przez niego.)
   zobacz także: because of something
 2. for , ***** , także: fer potocznie
  • za, z powodu
   I got fired for stealing. (Zwolniono mnie za kradzież.)
   If, for any reason, you cannot attend, please inform us. (Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, nie możesz wziąć udziału, proszę nas poinformować.)
 3. at ***** , at *****
  • na (coś), w reakcji na, z powodu, czymś
   I was very happy at the news of your engagement. (Byłam bardzo szczęśliwa w na wieść o twoich zaręczynach.)
   We weren't surprised at the news of his death. (Nie byliśmy zdziwieni w reakcji na wiadomość o jego śmierci.)
spójnik
 1. owing to oficjalnie
  • z powodu, ponieważ
   We didn't go to the beach, owing to the bad weather. (Nie poszliśmy na plażę z powodu złej pogody.)
 1. for one thing , for another thing
przysłówek
 1. therefor
przysłówek
 1. through ***** , także: thru American English potocznie , także: thro , także: thro'  
  It all happened through my own stupidity. (To wszystko stało się z powodu mojej własnej głupoty.)
  She broke up with you through your lies. (Ona zerwała z tobą z powodu twoich kłamstw.)
 2. wherethrough
 1. due to something ***
  • z powodu czegoś, ze względu na coś
   caused by or because of
   The match had to be cancelled due to the rain. (Mecz musiał być odwołany z powodu deszczu.)
   Our classes are cancelled due to our professor's illness. (Nasze zajęcia są odwołane z powodu choroby naszego profesora.)
 2. what with something   język mówiony
  What with children crying at night, I do not sleep well. (Z powodu płaczu dzieci w nocy, nie śpię dobrze.)
 3. in view of something
 1. because of something *****
  • z powodu czegoś, przez coś, ze względu na coś
   Because of the rain, we had to go home earlier. (Z powodu deszczu musieliśmy iść wcześniej do domu.)
   I got a headache because of the sun. (Dostałem bólu głowy od słońca.)
   Because of a failed exam, I have to study all summer. (Z powodu niezdanego egzaminu, muszę się uczyć całe lato.)
 2. on account of something
  • z powodu czegoś, na skutek czegoś
   Don't worry on account of Tom. He can take care of himself. (Nie martw się z powodu Toma. On potrafi o siebie zadbać.)
   He was late on account of a car accident. (On był spóźniony z powodu wypadku samochodowego.)
   They are mistrustful on account of childhood trauma. (Oni są nieufni z powodu traumy z dzieciństwa.)
   zobacz także: account
 3. on the grounds of something  
  zobacz także: on the grounds that
przysłówek
 1. somehow ***  
  And yet somehow, we had all managed to become friends. (I z jakiegoś powodu, wszyscy zostaliśmy przyjaciółmi.)
  Somehow I always get hurt. (Z jakiegoś powodu to ja zawsze zostaję skrzywdzony.)
 2. somewhy  
 1. for a reason  
idiom
 1. on somebody's account
  • dla kogoś, z czyjegoś powodu (np. robić coś)
   I didn't do it for myself, I did it on Jane's account. (Nie zrobiłem tego dla siebie, zrobiłem to z powodu Jane.)
   OK, I'll help you, but remember that I only do it on your mother's account. (W porządku, pomogę ci, ale pamiętaj, że robię to tylko dla twojej matki.)
 1. at the hands of somebody  

Powiązane zwroty — "z powodu"

przymiotnik
zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu) = glad
wolny (nie cierpiący z jakiegoś powodu) = free
trujący (z powodu chemicznych środków) = contaminated
rozgoryczony (np. z powodu porażki) = bitter
poruszony (zadowolony z powodu czegoś co ktoś zrobił) = touched
rzeczownik
szkoda (z jakiegoś powodu, np. w wyrażeniu "jaka szkoda, że") = pity
uciekinier (opuszczający kraj z powodów politycznych lub z powodu wojny) = refugee
alarm (ogłaszany z jakiegoś powodu) = alarm
usprawiedliwienie (z powodu choroby, pisane do szkoły) = sick note British English , excuse American English
warzywo (osoba, która nie może się ruszać, mówić z powodu uszkodzenia mózgu) = cabbage
czasownik
przysłówek
jedynie (np. w jakimś miejscu, z jakiegoś powodu) = only
z tego powodu = hence +1 znaczenie
inne
smutny (z jakiegoś powodu) = flattened
phrasal verb
odbić (o wiadomości e-mail, np. z powodu niepoprawnie wpisanego adresu mailowego) = bounce back
oddawać (np. wygraną w meczu z powodu własnych błędów) = give something away , give away something

"z powodu" — Słownik kolokacji angielskich

for one thing kolokacja
 1. for przyimek + thing rzeczownik = ponieważ, dlatego, z powodu
  Zwykła kolokacja

  Oh, and we also give thanks for the good things in life.

  Podobne kolokacje:
of reason kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the reasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. of przyimek + reason rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  And a large part of the reason is the Brown decision.

  Podobne kolokacje:
of cause kolokacja
Popularniejsza odmiana: of causes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. of przyimek + cause rzeczownik
  Silna kolokacja

  But family history may be only part of the cause.

  Podobne kolokacje:
by reason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. by przyimek + reason rzeczownik
  Silna kolokacja

  You can break this series down by the numbers, or reason that one team has psychologically made the other quit.

  Podobne kolokacje:
from reason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. from przyimek + reason rzeczownik
  Silna kolokacja

  The other, though quite distinct from reason, are as much a part of human nature.

  Podobne kolokacje:
of the reason kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the reasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. of przyimek + reason rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  And a large part of the reason is the Brown decision.

  Podobne kolokacje:
of the cause kolokacja
Popularniejsza odmiana: of causes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. of przyimek + cause rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But family history may be only part of the cause.

  Podobne kolokacje:
of a cause kolokacja
Popularniejsza odmiana: of causes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. of przyimek + cause rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But family history may be only part of the cause.

  Podobne kolokacje:
of a reason kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the reasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu
 1. of przyimek + reason rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  And a large part of the reason is the Brown decision.

  Podobne kolokacje:
for another thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: for one thing
 1. for przyimek + thing rzeczownik = ponieważ, dlatego, z powodu
  Luźna kolokacja

  Oh, and we also give thanks for the good things in life.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo