"głęboko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głęboko" po polsku

głęboko

przysłówek
 1. deep ****  
  You have to dig deep, maybe we'll find something interesting. (Musicie kopać głęboko, może znajdziemy coś ciekawego.)
  I've hidden my diary deep in the ground. (Ukryłam mój pamiętnik głęboko w ziemi.)
 2. deeply ***
  • głęboko
   Something in his face deeply moved me. (Coś w jego twarzy głęboko mnie poruszyło.)
   They looked deeply into each other's eyes. (Oni spojrzeli sobie głęboko w oczy.)
  • głęboko (dla podkreślenia emocji), ogromnie (przykro)
   I was deeply moved by your speech. (Byłem głęboko poruszony twoją przemową.)
   My decision deeply hurt my parents. (Moja decyzja głęboko zraniła moich rodziców.)
   I am deeply sorry for that. (Jest mi ogromnie przykro z tego powodu.)
   We are deeply concerned about the situation in your country. (Jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją w waszym kraju.)
  • głęboko (o zranieniu)
   He took out a knife from a drawer and stabbed me deeply. (On wyjął nóż z szuflady i głęboko mnie dźgnął.)
 3. strongly ***
  • silnie (czuć), głęboko (w coś wierzyć), mocno (być przekonanym)
   If you believe things strongly, you may die for them. (Jeśli w coś mocno wierzysz, możesz oddać za to życie.)
   I strongly believe that he's innocent. (Głęboko wierzę, że on jest niewinny.)
   I strongly believe in destiny. (Głęboko wierzę w przeznaczenie.)
 4. soundly
  • zdrowo, głęboko (spać)
   The baby sleeps soundly. (Dziecko śpi zdrowo.)
   He sleeps soundly, he won't hear us. (On głęboko śpi, nie usłyszy nas.)
 5. profoundly *
  • głęboko (np. spać)
 6. keenly
 7. in great depth
 8. fruitily
 9. sweepingly
idiom
 1. head over ears
 2. head over heels

powered by  eTutor logo