"classic" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "classic" po angielsku

classic **

European Car of the Year 2009:
przymiotnik
 1. klasyczny, typowy
  He drives a classic, European car. (On jeździ klasycznym, europejskim samochodem.)
  She told a classic tale of love. (Ona opowiedziała klasyczną opowieść o miłości.)
  It's a classic example of poetry from this era. (To jest typowy przykład poezji z tego okresu.)
  link synonim: typical
 2. klasyczny, podziwiany
 3. klasyczny, dobrej jakości
  All of our products are classic. (Wszystkie nasze produkty są dobrej jakości.)
 4. klasyczny, tradycyjny
  It's our classic dish, we always cook it on my birthday. (To nasze tradycyjne danie, zawsze gotujemy je w moje urodziny.)
  Is this a classic Polish dance? (Czy to jest tradycyjny polski taniec?)
  Look - this is a classic Easter breakfast. (Spójrz - to jest klasyczne wielkanocne śniadanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. klasyka, dzieło klasyczne [policzalny]
  You have to read this book, it's a classic! (Musisz przeczytać tę książkę, to klasyka!)
  You should know these classics, you can't be so ignorant. (Powinieneś znać te dzieła klasyczne, nie możesz być taki ignorancki.)
 2. klasyk (np. pisarz) [policzalny]
  I love all his books, he's a classic! (Uwielbiam wszystkie jego książki, to klasyk!)
  This music is a classic - I don't believe that you don't know it. (Ta muzyka to klasyk - nie wierzę, że jej nie znasz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

classical **
classic **

przymiotnik
 1. klasyczny (typowy dla konkretnej rzeczy lub sytuacji)
  In his scenario, killing the girl is a classical turning point in this story. (W jego scenariuszu, zabójstwo dziewczyny to klasyczny punkt zwrotny tej historii.)
  Classical Ray, he's always late. (Klasyczny Ray, on się zawsze spóźnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo