BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"win one's Cup Classic" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać czyjś Cup Classic
  1. win czasownik + classic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tiznow was the first to win the $4 million Breeders' Cup Classic twice, and then he, too, was retired.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo