"classic film" — Słownik kolokacji angielskich

classic film kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczny film
  1. classic przymiotnik + film rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The play is based on the 1939 classic film of the same name.

powered by  eTutor logo