"classic rock" — Słownik kolokacji angielskich

classic rock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczny rock
  1. classic przymiotnik + rock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is known for playing classic rock covers during his live shows.

powered by  eTutor logo