"klasyczny przykład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klasyczny przykład" po polsku

klasyczny przykład

rzeczownik
 1. classic example  
 2. prime example

"klasyczny przykład" — Słownik kolokacji angielskich

classic example kolokacja
 1. classic przymiotnik + example rzeczownik = klasyczny przykład
  Bardzo silna kolokacja

  This is a classic example of a party talking to itself.

  Podobne kolokacje:
prime example kolokacja
 1. prime przymiotnik + example rzeczownik = pierwszorzędny przykład, klasyczny przykład
  Bardzo silna kolokacja

  This is a prime example of why we get angry.

  Podobne kolokacje:
classical example kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczny przykład
 1. classical przymiotnik + example rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She is the classical example of a woman teacher in early church history.

powered by  eTutor logo