"dzieło klasyczne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dzieło klasyczne" po polsku

dzieło klasyczne

rzeczownik
  1. classic **
    • klasyka, dzieło klasyczne [COUNTABLE]
      You have to read this book, it's a classic! (Musisz przeczytać tę książkę, to klasyka!)
      You should know these classics, you can't be so ignorant. (Powinieneś znać te dzieła klasyczne, nie możesz być taki ignorancki.)

powered by  eTutor logo