PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"read classics" — Słownik kolokacji angielskich

read classics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytana klasyka
  1. read czasownik + classic rzeczownik
    Silna kolokacja

    I read classics because they have stood the test of time.