"read classics" — Słownik kolokacji angielskich

read classics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytana klasyka
  1. read czasownik + classic rzeczownik
    Silna kolokacja

    I read classics because they have stood the test of time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo