TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"read poetry" — Słownik kolokacji angielskich

read poetry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odczytana poezja
  1. read czasownik + poetry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It could only have been because he read his poetry.