"read poetry" — Słownik kolokacji angielskich

read poetry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odczytana poezja
  1. read czasownik + poetry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It could only have been because he read his poetry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo