"read passages" — Słownik kolokacji angielskich

read passages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytane fragmenty
  1. read czasownik + passage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He picked up a book of my history and read a passage.