"allow passage" — Słownik kolokacji angielskich

allow passage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól na przejście
  1. allow czasownik + passage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In particular they do not allow the passage of energy as heat.