Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"win passage" — Słownik kolokacji angielskich

win passage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejście zwycięstwa
  1. win czasownik + passage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Europeans had won free passage at the cost of 28 dead and 95 wounded.