BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"passage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "passage" po angielsku

passage ***

rzeczownik
 1. korytarz [policzalny]
  Do you think we need to redecorate the passage? (Sądzisz, że musimy wyremontować korytarz?)
  He stood in the passage and didn't let the criminal go. (On stał w korytarzu i nie pozwolił przestępcy przejść.)
 2. ustęp, fragment [policzalny]
  Our task was to write a short passage about how we spent our holidays. (Naszym zadaniem było napisanie krótkiego ustępu o tym jak spędziliśmy wakacje.)
  She proudly quoted a passage from one of Shakespeare's plays. (Ona dumnie zacytowała fragment z jednej ze sztuk Szekspira.)
 3. przechodzenie, przejeżdżanie oficjalnie [niepoliczalny]
  Passage on the red light is very rarely fined in England. (Za przechodzenie na czerwonym świetle rzadko grozi mandat w Anglii.)
  Passage on the road was tricky due to an accident. (Przejeżdżanie drogi było kłopotliwe z powodu wypadku.)
 4. uchwalenie ustawy [niepoliczalny]
  The coalition failed to find a majority and the passage was stopped. (Koalicji nie udało się znaleźć większość i uchwalenie ustawy zostało zatrzymane.)
 5. podróż, rejs przestarzale [policzalny]
  We went on a passage through the Mediterranean Sea. (Wyruszyliśmy w rejs przez Morze Śródziemne.)
  I booked a passage to Sweden. (Zarezerwowałem podróż do Szwecji.)
  link synonim: sea journey
 6. przejście, przejazd [tylko liczba pojedyncza]
  I had to remove snow from the passage of the garage every morning. (Musiałem odśnieżać przejazd z garażu co rano.)
  He showed me a secret passage to his house. (On pokazał mi sekretne przejście do swojego domu.)
 7. przelot (np. ptaków)
  The passage of birds takes place on a massive scale usually before winter. (Przelot ptaków ma miejsce na masową skalę zwykle przed zimą.)
 8. pasaż (rodzaj kłusa, w którym koń wysoko podnosi nogi)
 9. cieśnina
  After five days of crossing the Drake Passage, we have finally arrived at Antarctica. (Po pięciu dniach przeprawiania się przez Cieśninę Drake'a nareszcie dotarliśmy na Antarktydę.)
 10. przewiązka [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

passage ***
back passage

rzeczownik
 1. odbyt
  Her back passage was swollen, because she had constipation. (Jej odbyt był opuchnięty, bo miała zatwardzenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo