"przejeżdżanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejeżdżanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

przejeżdżanie

rzeczownik
 1. passage ***
  • przechodzenie, przejeżdżanie formal [UNCOUNTABLE]
   Passage on the red light is very rarely fined in England. (Za przechodzenie na czerwonym świetle rzadko grozi mandat w Anglii.)
   Passage on the road was tricky due to an accident. (Przejeżdżanie drogi było kłopotliwe z powodu wypadku.)
czasownik
 1. travel ****
  • jechać, przejechać (pokonać dystans) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We've travelled six hundred kilometers, we're tired. (Przejechaliśmy sześćset kilometrów, jesteśmy zmęczeni.)
   She travelled 50 thousand miles on her own. (Ona przejechała 50 tysięcy mil bez niczyjej pomocy.)
   We've travelled over 10 thousand miles in 3 weeks. (Przejechaliśmy ponad 10 tysięcy mil w 3 tygodnie.)
 2. transit **
 3. overrun ,
 4. crash ***
 5. overshoot
phrasal verb
 1. mow somebody down
phrasal verb
 1. run somebody over
 2. knock somebody down
czasownik
 1. cross ****
phrasal verb
 1. drive around
idiom
 1. bash *
czasownik
 1. pass through **
  • przejeżdzać (np. przez miasto)
   I had to pass through the city centre and got stuck in a traffic jam. (Musiałem przejechać przez centrum miasta i utknąłem w korku.)
   We passed through the city in an hour, there was a traffic jam. (Przejechaliśmy przez miasto w godzinę, był korek.)
czasownik
 1. cover ***** , kiver dialect
  • przemierzać (np. dystans) [TRANSITIVE]
   A train covered the distance in twelve hours. (Pociąg pokonał dystans w dwanaście godzin.)
   We covered 4 miles today. (Dzisiaj przemierzyliśmy 4 mile.)

Powiązane zwroty — "przejeżdżanie"

rzeczownik
przejazd = ride +3 znaczenia
przejażdżka = drive +4 znaczenia
czasownik
wyjeżdżać = leave +5 znaczeń
jechać = drive +4 znaczenia
przyjeżdżać = arrive +1 znaczenie
zjeżdżać = drive down +1 znaczenie
najeżdżać = invade +2 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
przejezdny = transient +3 znaczenia
Zobacz także: przejeżdżanie poza