PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"podróż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podróż" po polsku

podróż

obrazek do "tour" po polsku VanHool Luxury Tour Bus obrazek do "road trip" po polsku
rzeczownik
 1. tour , ****
  • podróż, wycieczka, objazdówka (np. autokarowa) [policzalny]
   I told you about that during our tour. (Powiedziałem ci o tym podczas naszej wycieczki.)
   We organized a tour to Italy. (Zorganizowaliśmy podróż do Włoch.)
 2. drive *****
  • jazda, droga, podróż (samochodem) [policzalny]
   The drive home is easier. (Jazda do domu jest łatwiejsza.)
   This is a long drive. (To jest długa droga.)
   We've got a long drive ahead of us. (Mamy długą drogę przed sobą.)
   It's a 90 mile drive. (To 90 mil drogi.)
 3. journey ***   [policzalny]
  How was your journey? (Jak minęła ci podróż?)
  Have a good journey! (Szczęśliwej podróży!)
 4. travel ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  Time travel is impossible. (Podróż w czasie jest niemożliwa.)
 5. voyage *
  • podróż, rejs, wojaż (np. statkiem kosmicznym, statkiem)
   This was going to be the most exciting voyage of our lives. (To miała być największa podróż naszego życia.)
   These are the voyages of the starship Enterprise. (Oto podróże statku kosmicznego Enterprise.)
 6. road trip
  • wycieczka, podróż (np. samochodem, autobusem)  AmE
   It might be fun to go for a road trip. (Fajnie byłoby się wybrać w jakąś podróż.)
   We need some money for our road trip. (Potrzebujemy trochę pieniędzy na naszą wycieczkę.)
 7. run *****
  • podróż (np. pociągiem, statkiem) [tylko liczba pojedyncza]
   My train was late but I enjoyed my run anyway. (Mój pociąg się spóźnił, ale i tak cieszyłem się podróżą.)
   How was your run? (Jak minęła ci podróż?)
 8. passage ***
  • podróż, rejs przestarzale [policzalny]
   We went on a passage through the Mediterranean Sea. (Wyruszyliśmy w rejs przez Morze Śródziemne.)
   I booked a passage to Sweden. (Zarezerwowałem podróż do Szwecji.)
   link synonim: sea journey

Powiązane zwroty — "podróż"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
idiom
podróżować = be on the move +2 znaczenia
przymiotnik
trudny (np. podróż) = rough
inne
przysłówek

"podróż" — Słownik kolokacji angielskich

road trip kolokacja
 1. road rzeczownik + trip rzeczownik = wycieczka, podróż (np. samochodem, autobusem)
  Bardzo silna kolokacja

  You're about to set off on a long road trip.

  Podobne kolokacje: