"podróż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podróż" po polsku — Słownik angielsko-polski

podróż

VanHool Luxury Tour Bus
rzeczownik
 1. tour ****
  • podróż, wycieczka, objazdówka (np. autokarowa) [COUNTABLE]
   I told you about that during our tour. (Powiedziałem ci o tym podczas naszej wycieczki.)
   We organized a tour to Italy. (Zorganizowaliśmy podróż do Włoch.)
 2. drive *****
  • jazda, droga, podróż (samochodem) [COUNTABLE]
   The drive home is easier. (Jazda do domu jest łatwiejsza.)
   This is a long drive. (To jest długa droga.)
   We've got a long drive ahead of us. (Mamy długą drogę przed sobą.)
   It's a 90 mile drive. (To 90 mil drogi.)
 3. journey ***   [COUNTABLE]
  How was your journey? (Jak minęła ci podróż?)
  Have a good journey! (Szczęśliwej podróży!)
 4. travel ****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  My travel to Asia was amazing! (Moja podróż do Azji była niesamowita!)
  Time travel is impossible. (Podróż w czasie jest niemożliwa.)
 5. voyage *
  • podróż, rejs, wojaż (np. statkiem kosmicznym)
   This was going to be the most exciting voyage of our lives. (To miała być największa podróż naszego życia.)
   These are the voyages of the starship Enterprise. (Oto podróże statku kosmicznego Enterprise.)
 6. run *****
  • podróż (np. pociągiem, statkiem) [SINGULAR]
   My train was late but I enjoyed my run anyway. (Mój pociąg się spóźnił, ale i tak cieszyłem się podróżą.)
   How was your run? (Jak minęła ci podróż?)
 7. road trip
  • wycieczka, podróż (np. samochodem, autobusem) American English
   It might be fun to go for a road trip. (Fajnie byłoby się wybrać w jakąś podróż.)
   We need some money for our road trip. (Potrzebujemy pieniędzy na naszą wycieczkę.)
 8. passage ***
  • podróż, rejs old-fashioned [COUNTABLE]
   We went on a passage through the Mediterranean Sea. (Wyruszyliśmy w rejs przez Morze Śródziemne.)
   I booked a passage to Sweden. (Zarezerwowałem podróż do Szwecji.)
   link synonim: sea journey

Powiązane zwroty — "podróż"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
idiom
podróżować = be on the move +1 znaczenie
inne
przymiotnik
trudny (np. podróż) = rough
przysłówek

"podróż" — Słownik kolokacji angielskich

road trip kolokacja
 1. road rzeczownik + trip rzeczownik = wycieczka, podróż (np. samochodem, autobusem)
  Bardzo silna kolokacja

  You're about to set off on a long road trip.

  Podobne kolokacje: