"tour" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tour" po angielsku

tour , ****

obrazek do "tour" po polsku VanHool Luxury Tour Bus Quito City Tour - Quito Tour Bus
rzeczownik
 1. podróż, wycieczka, objazdówka (np. autokarowa) [policzalny]
  I told you about that during our tour. (Powiedziałem ci o tym podczas naszej wycieczki.)
  We organized a tour to Italy. (Zorganizowaliśmy podróż do Włoch.)
 2. zwiedzanie, wycieczka (po jakimś miejscu) [policzalny]
  They went on a tour around New York City. (Oni pojechali na wycieczkę po Nowym Jorku.)
  Helen took the boys on a tour. (Helen zabrała chłopców na wycieczkę.)
 3. tournee, objazd [policzalny]
  I'm going on tour with my music band. (Jadę na tournee z moim zespołem muzycznym.)
  The record company sent me on a tour to promote my album. (Wytwórnia płytowa wysłała mnie na tournee, żeby promować mój album.)
 4. podróż służbowa [policzalny]
  My company sends me on a tour every two months. (Moja firma wysyła mnie w podróż służbową co dwa miesiące.)
  His boss wants him to go on a tour. (Jego szef chce, żeby on pojechał w podróż służbową.)
  "Is your dad home?" "No, he's on tour." ("Czy twój ojciec jest w domu?" "Nie, jest w podróży służbowej.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wybrać się w podróż, zwiedzać (kilka miejsc) [przechodni/nieprzechodni]
  They are touring the Canary Islands this month. (W tym miesiącu oni zwiedzają Wyspy Kanaryjskie.)
  His biggest dream is to tour Europe. (Jego największym marzeniem jest wybrać się w podróż po Europie.)
 2. wybrać się na wycieczkę, zwiedzać (jedno miejsce) [przechodni]
  Have you toured the place? (Zwiedzałeś to miejsce?)
  Let's tour this town. (Zwiedźmy to miasteczko.)
 3. odwiedzać (przeprowadzić formalną wizytę, np. w fabryce) [przechodni]
  Our boss from the capitol is touring our branch this week. (Nasz szef ze stolicy odwiedza naszą filię w tym tygodniu.)
  We toured the factory which produces pottery. (Odwiedziliśmy fabrykę, która produkuje ceramikę.)
 4. brać udział w tournée

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "tour"

rzeczownik
przymiotnik
touring = objazdowy (np. wystawa) +1 znaczenie
inne
przysłówek
czasownik
kolokacje