BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"offer tours" — Słownik kolokacji angielskich

offer tours kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycieczki oferty
  1. offer czasownik + tour rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She did not offer us a tour of the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo