Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"krótka podróż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krótka podróż" po polsku

krótka podróż

obrazek do "trip" po polsku is going on a school trip.
rzeczownik
 1. trip ****
  • wycieczka, krótka podróż, wyprawa [COUNTABLE]
   Did you enjoy your trip to the USA? (Czy podobała ci się wycieczka do USA?)
   We went on a trip to Greenwich last weekend. (Pojechaliśmy na wycieczkę do Greenwich w zeszły weekend.)
   What was the weather like during your trip? (Jaka była pogoda podczas twojej wycieczki?)
   We planned a trip up to Chicago, but I had to stay at work. (Planowaliśmy wycieczkę do Chicago, ale musiałem zostać w pracy.)
   What about a trip down to the falls this weekend? (Co powiesz na wycieczkę do wodospadów w ten weekend?)
   Czasami w języku angielskim dodaje się słowa "up" lub "down" po czasowniku "trip". Jest to określenie kierunku (północnego lub południowego). Zazwyczaj nie tłumaczy się tych słów.

"krótka podróż" — Słownik kolokacji angielskich

short trip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka podróż
 1. short przymiotnik + trip rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  A short trip across the city will cost about £7.

  Podobne kolokacje:
short journey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka podróż
 1. short przymiotnik + journey rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The rest of the short journey took place in silence.

  Podobne kolokacje:
brief trip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka podróż
 1. brief przymiotnik + trip rzeczownik
  Silna kolokacja

  They drove in silence the rest of the brief trip.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo