"połączenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "połączenie" po polsku

połączenie

Membership Engagement: The Human Connection | SBI Association ... Les connexions internet par
rzeczownik
 1. combination ***
  • kombinacja, połączenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It would make for a bad combination. (To byłoby złe połączenie.)
   It's an interesting colour combination. (To jest interesujące połączenie kolorów.)
   Did you forget the lock combination again? (Czy znów zapomniałeś kombinację do zamka?)
 2. connection ***
  • połączenie, związek [COUNTABLE]
   Is there a connection between these two companies? (Czy między tymi dwoma firmami istnieje jakiś związek?)
   There's a clear connection between these two situations. (Między tymi dwoma sytuacjami istnieje wyraźne powiązanie.)
   The telephone connection was really bad. (Połączenie telefoniczne było naprawdę złe.)
   link synonim: link
  • połączenie (np. między dwoma komputerami) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I'm having problems with my Internet connection. (Mam problemy z moim połączeniem internetowym.)
   The connection got broken for some reason. (Połączenie zostało przerwane z jakiegoś powodu.)
  • połączenie (pociąg, autobus, samolot, którym będziemy kontynuowali podróż) [COUNTABLE]
   What is the fastest connection to New York? (Jakie jest najszybsze połączenie do Nowego Jorku?)
   There's a good bus connection between London and Warsaw. (Między Londynem i Warszawą jest dobre połączenie autobusowe.)
 3. link ****
  • połączenie, związek [COUNTABLE]
   After hours of wondering, I finally found the link I had been looking for. (Po godzinach zastanawiania się, w końcu znalazłem ten związek którego szukałem.)
   There is a strong link between alcoholism and crime. (Istnieje silne powiązanie między alkoholizmem i przestępczością.)
   His links with Spain are still strong. (Jego związki z Hiszpanią są wciąż silne.)
   link synonimy: connection, bridge
   zobacz także: relation
 4. bridge ***
  • pomost, połączenie, most (w znaczeniu przenośnym) [COUNTABLE]
   We have to find a bridge between these two problems. (Musimy znaleźć połączenie pomiędzy tymi dwoma problemami.)
   link synonim: link
 5. association **** , assoc. (skrót) , assn. (skrót) , assoc (skrót) British English , assn (skrót) British English
 6. fusion *
  • fuzja, połączenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It will probably take half a century to tame nuclear fusion. (Prawdopodobnie potrzebne będzie pół stulecia dla opanowania fuzji termojądrowej.)
 7. blend **
  • mieszanina, połączenie, zlepek (np. pomysłów, stylów)
   The blend of the fabric has made her dress so beautiful. (Połączenie materiałów sprawiło, że jej suknia była tak piękna.)
   His new song is a blend of rap and classical music. (Jego nowa piosenka jest połączeniem rapu z muzyką klasyczną.)
 8. hybrid *
 9. access ****
 10. linkage *
  • połączenie, powiązanie formal
   The linkage between economic, political, social and security challenges are crucial. (Kluczowe znaczenie mają powiązania między wyzwaniami gospodarczymi, politycznymi, społecznymi i w zakresie bezpieczeństwa.)
 11. coupling
  • sprzężenie, połączenie
   We seem to be experiencing some kind of problem with the main coupling. (Wygląda na to, że mamy jakiś problem z głównym połączeniem.)
 12. conjunction , conj. (skrót) , conj (skrót) British English  
 13. composite *  
 14. feed ****
  • transmisja, połączenie (pomiędzy różnymi stacjami lub wozem transmisyjnym a studiem) technical [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   We need to provide feed between station 1 and 3. (Musimy zapewnić połączenie między stacją 1 i 3.)
   We've lost the feed with the second station. (Straciliśmy połączenie z drugą stacją.)
   There was a live feed from the ISS on TV today. (Była transmisja na żywo z ISS w telewizji dzisiaj.)
 15. service *****
  • połączenie (np. autobusowe, kolejowe) British English [COUNTABLE]
   This bus company offers a direct service from Cracow to Prague. (Ta firma autobusowa oferuje bezpośrednie połączenie z Krakowa do Pragi.)
   There is no bus service between my village and your town. (Nie ma połączenia autobusowego pomiędzy moją wioską, a twoim miastem.)
   The service on this route is very limited. (Połączenie na tej trasie jest bardzo ograniczone.)
   The bus services in Wrocław are quite good. (Połączenia autobusowe we Wrocławiu są całkiem niezłe.)
 16. fitting
  • łącznik, połączenie, złącze
   You need to fix the fitting for the electricity to come back on. (Musisz naprawić to złącze, żeby wrócił prąd.)
 17. amalgamation
 18. conflation   formal
 19. coupler
 20. interweaving
 21. hook-up
  • połączenie (np. radiowe, telewizyjne)
 22. meld
 23. coalescence
 24. linkup
 25. intermixture  
 26. merge , , merger , **
 27. link-up
 28. conjoining
 29. interlocking
 30. linkwork
 31. line of communication
 32. inosculation
 33. colligation
 34. conflating
 35. prebinding
  • połączenie, złączenie, zjednoczenie (np. rodziny, wspólnoty) wykonane z wyprzedzeniem
 36. interassociation
 37. commixture
 38. fusing British English , fuzing American English
  • połączenie (idei, obrazów)
 39. collapsing
 40. connexion British English
phrasal verb
 1. get through **

Powiązane zwroty — "połączenie"

rzeczownik
telefon (system komunikacji lub połączenie) = telephone , phone
łączność = communications +3 znaczenia
łączenie = bond +1 znaczenie
atmosfera (specyficzny nastrój w sklepie stworzony przez połączenie różnych bodźców zmysłowych) = atmosphere
przegub (ruchome połączenie elementów konstrukcyjnych) = swivel
czasownik
łączyć = combine +14 znaczeń
odrzucać (połączenie telefoniczne) = reject
włączać = include +1 znaczenie
przymiotnik
połączony = associated +3 znaczenia
kasztanowy (połączenie brązu i czerwieni) = maroon
phrasal verb
przerywać (np. połączenie telefoniczne) = cut off

"połączenie" — Słownik kolokacji angielskich

 1. communication rzeczownik + line rzeczownik = linia komunikacyjna, połączenie, kontakt
  Zwykła kolokacja

  I believe we have done everything possible to keep a line of communication open to those people.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo