BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"trip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trip rzeczownik

rzeczownik + trip
Kolokacji: 104
road trip • return trip • business trip • field trip • boat trip • fishing trip • camping trip • shopping trip • hunting trip • bus trip • side trip • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. road trip = wycieczka, podróż (np. samochodem, autobusem) road trip
  • You're about to set off on a long road trip.
  • They're coming home after a difficult road trip and they have no shot.
  • "I have to go on a very early road trip for work in the morning."
  • I heard some people may be getting friends together and taking a road trip.
  • The players were on a road trip at the time.
  • Why not take a road trip around the country and see them all.
  • One road trip also opened her eyes at age 11.
  • We are thinking of a road trip to while away the time.
  • On a road trip, I can never find time for books.
  • What are some fun things to do on a road trip?
2. return trip = powrót return trip
3. business trip = podróż służbowa, podróż w sprawach zawodowych, wyjazd służbowy, delegacja służbowa business trip
4. field trip = wycieczka szkolna field trip
5. boat trip = wycieczka statkiem boat trip
6. fishing trip = wycieczka na ryby fishing trip
8. shopping trip = wybranie się na zakupy shopping trip
9. hunting trip = podróż polowania hunting trip
10. bus trip = wycieczka autobusowa bus trip
11. side trip = dodatkowa wycieczka (poza programem) side trip
12. day trip = wycieczka jednodniowa day trip
13. school trip = wycieczka szkolna school trip
14. train trip = podróż kolejowa train trip
15. weekend trip = podróż weekendowa weekend trip
16. car trip = wypad samochodem car trip
17. ski trip = wycieczka na narty ski trip
18. family trip = podróż rodzinna family trip
19. class trip = wycieczka klasowa class trip
20. ego trip = coś podnoszącego samoocenę ego trip
21. plane trip = podróż lotnicza plane trip
23. canoe trip = podróż kajaka canoe trip
24. guilt trip = poczucie winy, wyrzuty sumienia guilt trip
25. vacation trip = podróż wakacyjna vacation trip
26. research trip = wycieczka badawcza, wyprawa badawcza research trip
27. pleasure trip = podróż przyjemności pleasure trip
trip + rzeczownik
Kolokacji: 18
trip wire • trip page • trip hop • trip computer • trip west • ...
trip + czasownik
Kolokacji: 51
trip costs • trip includes • trip takes • trip begins • trip goes • trip ends • trip starts • ...
czasownik + trip
Kolokacji: 82
organize trips • arrange trips • offer trips • begin one's trip • accompany on a trip • start one's trip • plan a trip • describe one's trip • ...
przymiotnik + trip
Kolokacji: 232
long trip • short trip • recent trip • round trip • frequent trip • quick trip • entire trip • whole trip • free trip • Single trip • overseas trip • ...
przyimek + trip
Kolokacji: 22
in one's trip • about one's trip • before one's trip • to trip • per trip • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.