Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wyprawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyprawa" po polsku

wyprawa

obrazek do "trip" po polsku is going on a school trip. obrazek do "expedition" po polsku
rzeczownik
 1. trip ****
  • wycieczka, krótka podróż, wyprawa [COUNTABLE]
   Did you enjoy your trip to the USA? (Czy podobała ci się wycieczka do USA?)
   We went on a trip to Greenwich last weekend. (Pojechaliśmy na wycieczkę do Greenwich w zeszły weekend.)
   What was the weather like during your trip? (Jaka była pogoda podczas twojej wycieczki?)
   We planned a trip up to Chicago, but I had to stay at work. (Planowaliśmy wycieczkę do Chicago, ale musiałem zostać w pracy.)
   What about a trip down to the falls this weekend? (Co powiesz na wycieczkę do wodospadów w ten weekend?)
   Czasami w języku angielskim dodaje się słowa "up" lub "down" po czasowniku "trip". Jest to określenie kierunku (północnego lub południowego). Zazwyczaj nie tłumaczy się tych słów.
 2. venture ***   formal [COUNTABLE]
  The man was simply too old for such a venture. (Mężczyzna był zwyczajnie za stary na tego typu wyprawę.)
  It will not be a trip but a venture. (To nie będzie wycieczka, ale wyprawa.)
  This venture will change your whole life. (Ta wyprawa zmieni całe twoje życie.)
 3. trek *
  • wyprawa, długa wędrówka (piesza)
   After weeks of marching their trek is coming to an end. (Po tygodniach marszu ich podróż zbliża się do końca.)
 4. expedition **
  • ekspedycja, wyprawa (długa, zaplanowana z wyprzedzeniem podróż) [COUNTABLE]
   All right, everyone, we'll meet here tomorrow morning for the grand expedition. (Uwaga, rano spotkamy się tu, by ruszyć na wielką ekspedycję.)
  • wycieczka, wyprawa (np. na ryby, w góry) [COUNTABLE]
   We went for a hunting expedition. (Wybraliśmy się na wyprawę łowiecką.)
 5. excursion *
 6. jaunt , jaunce old use
  • wypad, wyprawa, wyrypa informal
   W dawnej angielszczyźnie słowo "jaunt" oraz "jaunce" były określeniem męczącej podróży lub wycieczki.
 7. sashay

powered by  eTutor logo