KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"trip" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "trip" po angielsku

trip ****

obrazek do "trip" po polsku is going on a school trip.
rzeczownik
 1. wycieczka, krótka podróż, wyprawa [policzalny]
  Did you enjoy your trip to the USA? (Czy podobała ci się wycieczka do USA?)
  We went on a trip to Greenwich last weekend. (Pojechaliśmy na wycieczkę do Greenwich w zeszły weekend.)
  What was the weather like during your trip? (Jaka była pogoda podczas twojej wycieczki?)
  We planned a trip up to Chicago, but I had to stay at work. (Planowaliśmy wycieczkę do Chicago, ale musiałem zostać w pracy.)
  What about a trip down to the falls this weekend? (Co powiesz na wycieczkę do wodospadów w ten weekend?)
  Czasami w języku angielskim dodaje się słowa "up" lub "down" po czasowniku "trip". Jest to określenie kierunku (północnego lub południowego). Zazwyczaj nie tłumaczy się tych słów.
 2. coś wyjątkowego (osoba, rzecz)  AmE potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  This diamond is a trip. (Ten diament to coś wyjątkowego.)
  Thank you for you invaluable help. You're a trip! (Dziękuję ci za twoją nieocenioną pomoc. Jesteś wyjątkowy!)
 3. potknięcie [policzalny]
  His trip was hilarious, I couldn't stop laughing! (Jego potknięcie było przezabawne, nie mogłem przestać się śmiać!)
  Her trip didn't help her win the competition. (Jej potknięcie nie pomogło jej wygrać konkursu.)
 4. kwas, papierek, trip, ejsid (LSD) slang [policzalny]
  He took trip and got high. (On wziął kwas i odleciał.)
  Can your friend get us some trip? (Czy twój przyjaciel załatwi nam trochę LSD?)
 5. lekki krok, skoczny krok [niepoliczalny]
  Your trip tells me you are happy. (Twój skoczny krok mówi mi, że jesteś szczęśliwy.)
  The trip of my little son is very funny. (Skoczny krok mojego małego synka jest bardzo śmieszny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. odlot, jazda, kop (po zażyciu narkotyków) slang
  We were on a trip throughout the whole interview. (Byliśmy na odlocie przez cały czas trwania wywiadu.)
  It was the scariest trip of my life. (To była najstraszniejsza jazda mojego życia.)
czasownik
 1. spowodować włączenie (przypadkowo) [przechodni]
  He tripped the laser and the universe blew up. (On przypadkiem włączył laser i wszechświat wybuchł.)
  Be careful, don't trip the alarm. (Uważaj, nie spowoduj włączenia alarmu.)
 2. iść lekkim krokiem, iść skocznym krokiem termin literacki [nieprzechodni]
  She was tripping and whistling. (Ona szła lekkim krokiem i pogwizdywała.)
  The man smiled at me and started tripping. (Mężczyzna uśmiechnął się do mnie i zaczął iść skocznym krokiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odlecieć (po zażyciu narkotyków)
  I am tripping, these drugs were strong. (Odlatuję, te narkotyki były mocne.)
  She tripped out. She took some drugs. (Ona odleciała. Ona wzięła jakieś narkotyki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

trip ****
trip up

obrazek do "trip" po polsku
czasownik
 1. potknąć się
  She tripped and fell to the floor. (Ona potknęła się i upadła na podłogę.)
  Mind your step or you'll trip. (Uważaj albo się potkniesz.)
  link synonim: stumble
 2. podstawić nogę, podciąć (kogoś)
  I saw John trip Mary. (Widziałem jak John podstawił nogę Mary.)
  I didn't trip you! You're lying! (Nie podstawiłem ci nogi! Kłamiesz!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "trip"

rzeczownik
czasownik
idiom
phrasal verb
wykrzyknik
trip hazard = uważaj, patrz pod nogi (znak ostrzegawczy informujący o ryzyku potknięcia na drodze)
przymiotnik
kolokacje

"trip" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trip" po polsku

trip

rzeczownik
 1. trip ****
  • kwas, papierek, trip, ejsid (LSD) slang [policzalny]
   He took trip and got high. (On wziął kwas i odleciał.)
   Can your friend get us some trip? (Czy twój przyjaciel załatwi nam trochę LSD?)

Powiązane zwroty — "trip"

rzeczownik

powered by  eTutor logo