"arrange trips" — Słownik kolokacji angielskich

arrange trips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzgodnij podróże
  1. arrange czasownik + trip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We arrange trips so that the alumni think well of the university and may give later on."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo