"offer trips" — Słownik kolokacji angielskich

offer trips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podróże oferty
  1. offer czasownik + trip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Expect to see even more operators offering trips over the next few months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo