"organize trips" — Słownik kolokacji angielskich

organize trips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zorganizuj eskapady
  1. organize czasownik + trip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Can you help us find companies that organize such trips?

powered by  eTutor logo