Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"coś wyjątkowego" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "coś wyjątkowego" po polsku

coś wyjątkowego

rzeczownik
 1. trip ****
  • coś wyjątkowego (osoba, rzecz) American English informal [SINGULAR]
   This diamond is a trip. (Ten diament to coś wyjątkowego.)
   Thank you for you invaluable help. You're a trip! (Dziękuję ci za twoją nieocenioną pomoc. Jesteś wyjątkowy!)
 2. anything special , something special  
 3. whoopensocker American English dialect
przymiotnik
 1. special *****
  • specjalny, wyjątkowy
   I've prepared a special dinner for tonight. (Przygotowałem specjalny obiad na dzisiejszy wieczór.)
   It's a special edition of this car. (To specjalna edycja tego samochodu.)
   We celebrated a special occasion. (Świętowaliśmy specjalną okazję.)
   link synonim: particular
   zobacz także: individual
  • wyjątkowy (zasługujący na wyjątkowe traktowanie)
   We'll host a special guest tomorrow. (Jutro będziemy gościć wyjątkowego gościa.)
   She must have been a very special woman, your mother. (Twoja matka musiała być wyjątkową kobietą.)
 2. remarkable **
  • niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny, niesamowity, zdumiewający, wyjątkowy
   A computer is a remarkable feat of technology. (Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.)
   Could you recommend a remarkable book? (Czy mógłbyś polecić książkę godną uwagi?)
   It's a remarkable monument! (To jest niezwykły pomnik!)
   He was a remarkable man who stood for peace in the world. (On był niezwykłym człowiekiem, który opowiadał się za pokojem na świecie.)
   przeciwieństwo: ordinary
   zobacz także: unusual, terrific
 3. exceptional *
  • wyjątkowy, wybitny
   What an exceptional day! (Jaki wyjątkowy dzień!)
   She is a student with an exceptional memory. (Ona jest uczennicą z wyjątkową pamięcią.)
   We met thanks to an exceptional coincidence. (Poznaliśmy się dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności.)
   link synonimy: outstanding, superior
  • wyjątkowy, rzadki
   zobacz także: rare
 4. unique ***
  • wyjątkowy, świetny, unikalny informal
   This sculpture has a unique shape. (Ta rzeźba ma wyjątkowy kształt.)
   I saw a unique dress in a boutique yesterday. (Wczoraj zobaczyłam wyjątkową sukienkę w butiku.)
 5. extraordinary **  
  He gave me an extraordinary gift. (On dał mi wyjątkowy prezent.)
  You have an extraordinary gift. (Masz wyjątkowy dar.)
 6. phenomenal
 7. conspicuous
 8. eminent
 9. incalculable
 10. especial
 11. unexampled
 12. extra-special
 13. blockbuster
 14. spesh

Powiązane zwroty — "coś wyjątkowego"

przysłówek
wyjątkowo = extremely +21 znaczeń
rzeczownik
wyjątek = exception +2 znaczenia
wyjątkowość = uniqueness +4 znaczenia
Zobacz także: wyjęcie

powered by  eTutor logo