"specjalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "specjalny" po polsku

specjalny

przymiotnik
 1. special *****
  • specjalny, wyjątkowy
   I've prepared a special dinner for tonight. (Przygotowałem specjalny obiad na dzisiejszy wieczór.)
   It's a special edition of this car. (To specjalna edycja tego samochodu.)
   We celebrated a special occasion. (Świętowaliśmy specjalną okazję.)
   link synonim: particular
   zobacz także: individual
  • specjalny, do celów specjalnych
   I am a special agent. (Jestem agentem specjalnym.)
   This is our special weapon. (To nasza specjalna broń.)

Powiązane zwroty — "specjalny"

rzeczownik
przymiotnik
szczególny (specjalny) = particular
specjalistyczny = technical +3 znaczenia
przysłówek
specjalnie = specifically , specif. (skrót) +5 znaczeń
prefiks

powered by  eTutor logo