"nadzwyczajny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadzwyczajny" po polsku

nadzwyczajny

przymiotnik
 1. extraordinary , **
 2. astonishing *
  • zdumiewający, nadzwyczajny
   amazing, surprising
   After only a few weeks the results were astonishing. (Zaledwie po kilku tygodniach wyniki były zdumiewające.)
   I know all this is absolutely astonishing. (Wiem, że to wszystko jest absolutnie zdumiewające.)
   It had happened with astonishing speed. (To się stało ze zdumiewającą szybkością.)
 3. special *****
  • nadzwyczajny (np. uwaga, opieka)
   Your son is sick, he needs special care. (Twój syn jest chory, potrzebuje nadzwyczajnej opieki.)
   This plant needs special attention. (Ta roślina wymaga nadzwyczajnej uwagi.)
 4. ultimate **
  • najlepszy, nadzwyczajny, jedyny w swoim rodzaju potocznie
   He's the ultimate cook! (On jest nadzwyczajnym kucharzem!)
   I love him, he's the ultimate actor. (Kocham go, jest najlepszym aktorem.)
   My girlfriend is ultimate, I miss her so much. (Moja dziewczyna jest jedyna w swoim rodzaju, tak bardzo za nią tęsknię.)
 5. phenomenal
 6. staggering  
 7. eminent
 8. towering
 9. wondrous
 10. gilt-edged
  • nadzwyczajny, złoty (np. propozycja, okazja)
 11. ultra
  • nadzwyczajny, nadmierny, ekstremalny
   After the operation, his eyes were ultra sensitive to light. (Po operacji jego oczy były nadmiernie wrażliwe na światło.)
 12. superordinary  
 13. exceeding
 14. extraordinaire
 15. superduper , także: super-duper , także: super-dooper

powered by  eTutor logo