KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rare" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rare" po angielsku

rare ***

obrazek do "rare" po polsku
przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  rarer, stopień najwyższy  the rarest
 1. rzadki
  This type of disease is rare and very dangerous. (Ten typ choroby jest rzadki i bardzo niebezpieczny.)
  It is a very rare flower. (To jest bardzo rzadki kwiat.)
  In rare cases, it may last a day or two. (W rzadkich przypadkach, to może potrwać dzień lub dwa.)
  link synonim: uncommon
  przeciwieństwo: common
 2. krwisty, niedosmażony (o mięsie)
  I like rare steaks. They're delicious. (Lubię krwiste steki. One są przepyszne.)
  The meat is rare, I won't eat it. (Mięso jest niedosmażone, nie będę go jadł.)
 3. rewelacyjny, kapitalny, znakomity, niezwykły, szlachetny (w rzadko spotykanym stopniu)
  You sing with rare sensitivity. (Śpiewasz z niezwykłą wrażliwością.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo