"rare" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rare przymiotnik

rare + rzeczownik
Kolokacji: 327
rare occasion • rare case • rare species • rare book • rare example • rare disease • rare disorder • rare opportunity • rare moment • ...
czasownik + rare
Kolokacji: 6
become rare • consider rare • cook rare • serve rare • grow rare • ...
przysłówek + rare
Kolokacji: 26
extremely rare • relatively rare • increasingly rare • exceedingly rare • fairly rare • ...
rare + przyimek
Kolokacji: 14
rare among • rare for • rare in • rare on • rare of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.