ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"exceedingly rare" — Słownik kolokacji angielskich

exceedingly rare kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezmiernie rzadki
  1. exceedingly przysłówek + rare przymiotnik
    Silna kolokacja

    They aren't wrong, but neither was Jobs, and that made him exceedingly rare.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo